Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • 2. kolo prijímacích skúšok

  Mimoriadna šanca študovať na SOŠ elektrotechnickej v Žiline

   

  SOŠ elektrotechnická v Žiline oznamuje rodičom a žiakom deviateho ročníka základnej školy, ktorí ešte nie sú prijatí na štúdium na strednej škole, že dňa 20. júna 2017 sa bude konať 2. kolo prijímacieho konania do odborov:

  -       2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

  (učebný odbor – 7 voľných miest – uchádzači budú prijatí bez prijímacích skúšok v poradí podľa kritérií)

  -       2697 K mechanik elektrotechnik

  (študijný odbor – 5 voľných miest – uchádzači vykonajú prijímacie skúšky z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry)

   

  Prihlášky na štúdium spolu so zápisným lístkom je potrebné doručiť do 14. júna 2017 na sekretariát školy.
   

 • 5. 2. 2017

  Aktualizovali sme modul Miroslav Blanský

 • 5. 2. 2017

  Aktualizovali sme modul Miroslav Blanský

 • 5. 2. 2017

  Aktualizovali sme modul Miroslav Blanský

 • 5. 2. 2017

  Aktualizovali sme modul Miroslav Blanský

 • Deň otvorených dverí

  7. 12. 2016

   

  Stredná odborná škola elektrotechnická v Žiline

  pozýva žiakov 9. ročníka na Deň otvorených dverí, ktorý sa koná dňa 7. 12. 2016 v čase od 9,00 do 15,00 v priestoroch školy. 

   

  Ak chceš študovať techniku, príď si pozrieť priestory a vybavenie Tvojej budúcej školy. Vybrať si môžeš z nasledujúcich odborov:

  - 2697 K mechanik elektrotechnik,

  - 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika,

  - 2682 K mechanik počítačových sietí.

   

  Naši  žiaci  majú  praktické  vyučovanie  v  niektorej  z  firiem (a v mnohých ďalších):

   

   
     

                        Po ukončení štúdia, môžeš pokračovať na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity, 

         ktorá sídli v srdci Žilinského samosprávneho kraja.

   

 • 30. 9. 2016

  Aktualizovali sme modul Erasmus+

 • Kontakty

  Stredná odborná škola elektrotechnická
  Komenského 50, Žilina

  Tel.: 041/7074916 

  Fax: 041/7074966

                                                                                                                            .

  Meno:

  funkcia:

  telefón,
  e-mail:

  Ing. Ľubomír Králik

  riaditeľ školy

   

  041/7074912

  0907 777 856

  riaditel(at)soseza.sk

   

  Mgr. Gabriela   Gajdošová

   

  štatutárny zástupca riaditeľa, zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie

  041/7074944

  gajdosovag(at)soseza.sk

  Mgr. Ľuboš Šušlík

   

  zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

  041/7074922

  zrpv(at)soseza.sk

  Ing. Adriana Paulusová-Kočišová

   

  zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti

  041/7074955

  zrtec(at)soseza.sk

   

   

  Sekretariát SOŠ-E

   

  041/7074916

   

   

  Zborovňa SOŠ-E

   

  041/7074941

   

   

 • Organizácia vyučovania

  TEORETICKÉ VYUČOVANIE

  1. hodina 7,15 - 8,00
  2. hodina 8,05 - 8,50
  3. hodina 9,00 - 9,45
  4. hodina 10,05 - 10,50
  5. hodina 11,00 - 11,45
  6. hodina 12,15 - 13,00
  7. hodina 13,10 - 13,55
  8. hodina 14,05 - 14,50

  ODBORNÝ VÝCVIK

  Začiatok vyučovania:

  7,00 - 13,00 (1. a 2. ročník)
  7,00 - 14,00 (3. a 4. ročník)
  I. prestávka 9,00 - 9,15
  II. prestávka 11,15 - 11,45

   

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola elektrotechnická
  Komenského 50, Žilina
 • 041 7074916

Sobota 19. 8. 2017