• O krúžku :)

    • pravidelné stretnutia - B týždeň utorok, streda po vyučovaní v učebni DT             nepravidelné -  kedykoľvek je to možné                                

      

     VÝZVA !!! 

     STAŇ SA DOPISOVATEĽOM!!!
      

      Krúžok Internetové noviny informuje o živote našej školy prostredníctvom Internetových novín.
     Máme šikovných žiakov, ktorí školu reprezentujú v športe, zapájajú sa do SOČ. V priebehu školského roka sa organizujú rôzne exkurzie, výlety, kultúrne podujatia.
     Internetové noviny okrem oficiálnych informácií o dianí v našej škole dávajú možnosť samotným žiakom, aby vyjadrili svoje pocity, dojmy, vzťah k škole, v ktorej strávia najkrajšie roky života. Predpokladáme, že príspevky žiakov zaujmú druhých a budú motiváciou, aby ich podporili, či prípadne s nimi polemizovali.
     Redakčná rada vyzýva žiakov SOŠE: Pridaj sa, napíš príspevok na tému, ktorá ťa zaujíma a pošli ho na e-mailovú adresu:

      

     netnoviny@gmail.com

     Triedy, predstavte sa !!! Pošlite materiály (články, fotografie) zo školského aj mimoškolského života, budeme sa lepšie poznať.

     Posielajte príspevky na e-mail:

     netnoviny@gmail.com

      

      

      

     Príspevky upravte podľa tohto dokumentu: Prvky_dokumentu.docx

      

     Vaše názory sú pre nás cennými podnetmi k zlepšovaniu našich internetových novín. Navyše, pochvala od spokojného čitateľa  je pre nás najlepšou odmenou za odvedenú prácu.