Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.AP Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Petra Jurgová
Učebňa IN7
I.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Šípošová
Učebňa 7
I.EX Triedny učiteľ Ing. Adriana Paulusová Kočišová
Učebňa 1
I.MA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Šulganová
Učebňa IN5
I.MB Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Vladimír Janove, PhD.
Učebňa 8
I.MP Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Kotmanová, PhD.
Učebňa IN6
II.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Pallová
Učebňa 6
II.MA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Timea Krúpová
Učebňa 13
II.MB Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Dagmar Múthová
Učebňa 3
II.MP Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Čerňanská, PhD.
Učebňa IN3
III.E Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Soňa Šuličová
Učebňa 6
III.MA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Krištofíková
Učebňa 10
III.MB Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Daniela Hudecová
Učebňa 7
III.MC Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Zita Šutaríková
Učebňa 9
III.MP Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Darina Chramostová
Učebňa 11
IV.MA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Dagmar Múthová
Učebňa 1
IV.MB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Ráztočná
Učebňa 12
IV.MP Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Milan Macháček
Učebňa IN4

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola elektrotechnická
    Komenského 50, Žilina
  • 041 7074916

Piatok 14. 12. 2018