Navigácia

Mapa

Utorok 20. 11. 2018

Počet návštev: 5635406

VÝZVA

DOPLŇUJÚCA VOĽBA ZÁSTUPCU RODIČOV DO RADY ŠKOLY

 

 

 

Dňa 19. 11. 2018 sa uskutoční doplňujúca voľba jedného zástupcu rodičov do Rady školy pri SOŠ elektrotechnickej v Žiline z dôvodu § 25, ods.12, písmeno e) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Voľba sa uskutoční v telocvični školy o 15,30.

 

Vyzývam rodičov, ktorí majú záujem pracovať v Rade školy pri SOŠ elektrotechnickej, aby doručili súhlas s  kandidatúrou na túto voľbu do 15. 11. 2018 riaditeľovi školy osobne alebo prostredníctvom syna/dcéry - žiaka školy.

 

Súhlas môžete zaslať aj e-mailom na adresu: riaditeľ@soseza.sk.

 

 

Súhlas

 

Ing. Ľubomír Králik

riaditeľ školy

 

Prejdite prosím na www stránku školy:

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola elektrotechnická
    Komenského 50, Žilina
  • 041 7074916

Utorok 20. 11. 2018