• Základné informácie

    •  

     Výchovná poradkyňa: Ing. Timea Krúpová

      

     VZOR-ziadost-o-INTEGRaCIU-rodic.docx

      

     Konzultačné hodiny pre žiakov/rodičov/učiteľov :

     Streda, týždeň A: 12:30 - 14:45

     Utorok, týždeň B: 12:30 - 14:45 

      

     V prípade naliehavých situácií kedykoľvek po telefonickom dohovore.

     Kontakt: 0911/350 981, krupovat@gmail.com

      

     Náplň práce výchovnej poradkyne:

     • pomoc pri adaptácii sa žiakov prvých ročníkov na strednej škole
     • práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
     • poradenstvo pri podávaní prihlášok na vysokú školu
     • pomoc pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov žiakov

      

     Poruchy učenia:

     • dyslexia - porucha čítania
     • dysortografia - neschopnosť použiť gramatické pravidlá
     • dysgrafia - porucha grafického prejavu
     • dyskalkúlia - porucha matematických schopností
     • dyspinxia - porucha kreslenia
     • dyspraxia - porucha motorickej schopnosti
     • dysmúzia - porucha hudobných schopností
     • PaP- porucha aktivity a pozornosti