Navigácia

Zoznam tried

Názov
II.E Triedny učiteľ Ing. Soňa Šuličová
Učebňa 10
II.MA Triedny učiteľ Mgr. Eva Krištofíková
Učebňa 10
II.MB Triedny učiteľ Ing. Daniela Hudecová
Učebňa 7
II.MC Triedny učiteľ PhDr. Zita Šutaríková
Učebňa 9
II.MP Triedny učiteľ Mgr. Darina Chramostová
Učebňa 11
III.E Triedny učiteľ Mgr. Beáta Šípošová
Učebňa 6
III.MA Triedny učiteľ Ing. Věra Dluhá
Učebňa 1
III.MB Triedny učiteľ Mgr. Anna Ráztočná
Učebňa 12
III.MP Triedny učiteľ Mgr. Milan Macháček
Učebňa IN4
IV.MA Triedny učiteľ Mgr. Beáta Šípošová
Učebňa 13
IV.MB Triedny učiteľ Ing. Vladimír Janove, PhD.
Učebňa 8
IV.MP Triedny učiteľ Mgr. Petra Jurgová
IV.MR Triedny učiteľ Ing. Peter Margetín
Učebňa IN2

© aScAgenda 2017.0.1057 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.07.2017

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola elektrotechnická
    Komenského 50, Žilina
  • 041 7074916

Sobota 19. 8. 2017