Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.E Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Soňa Šuličová
Učebňa 10
I.MA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Krištofíková
Učebňa 10
I.MB Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Daniela Hudecová
Učebňa 7
I.MC Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Zita Šutaríková
Učebňa 9
I.MP Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Darina Chramostová
Učebňa 11
II.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Šípošová
Učebňa 6
II.MA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Věra Dluhá
Učebňa 1
II.MB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Ráztočná
Učebňa 12
II.MP Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Milan Macháček
Učebňa IN4
III.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tibor Štefánik
Učebňa 12
III.MA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Šípošová
Učebňa 13
III.MB Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Vladimír Janove, PhD.
Učebňa 8
III.MP Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Petra Jurgová
III.MR Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Peter Margetín
Učebňa IN2
IV.MA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Timea Krúpová
Učebňa IN7
IV.MB Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Dagmar Múthová
Učebňa 3
IV.MP Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Sidonia Ondrášiková
IV.MR Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Čerňanská, PhD.
Učebňa IN3

© aScAgenda 2017.0.1051 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.06.2017

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola elektrotechnická
    Komenského 50, Žilina
  • 041 7074916

Nedeľa 25. 6. 2017