Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.AP Triedny učiteľ Mgr. Petra Jurgová
I.E Triedny učiteľ Ing. Viliam Rojko
I.MA Triedny učiteľ Mgr. Katarína Šulganová
I.MB Triedny učiteľ Ing. Vladimír Janove, PhD.
I.MP Triedny učiteľ Mgr. Andrea Kotmanová, PhD.
II.E Triedny učiteľ Mgr. Monika Pallová
Učebňa 6
II.MA Triedny učiteľ Ing. Timea Krúpová
Učebňa IN7
II.MB Triedny učiteľ Ing. Dagmar Múthová
Učebňa 3
II.MC Učebňa IN5
II.MP Triedny učiteľ Ing. Mária Čerňanská, PhD.
Učebňa IN3
III.E Triedny učiteľ Ing. Soňa Šuličová
Učebňa 7
III.MA Triedny učiteľ Mgr. Eva Krištofíková
Učebňa 10
III.MB Triedny učiteľ Ing. Daniela Hudecová
Učebňa 7
III.MC Triedny učiteľ PhDr. Zita Šutaríková
Učebňa 9
III.MP Triedny učiteľ Mgr. Darina Chramostová
Učebňa 11
IV.MA Učebňa 1
IV.MB Triedny učiteľ Mgr. Anna Ráztočná
Učebňa 12
IV.MP Triedny učiteľ Mgr. Milan Macháček
Učebňa IN4

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.08.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola elektrotechnická
    Komenského 50, Žilina
  • 041 7074916

Nedeľa 19. 8. 2018