Navigácia

Školský vzdelávací program

ŠkVP

Školské vzdelávacie programy (ŠkVP)

v plnom znení sú k nahliadnutiu na sekretariáte školy.

ŠkVP od 01. 09. 2013

2697 K mechanik elektrotechnik

2682 K mechanik počítačových sietí

2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika

2675 L elektrotechnika

ŠkVP od 01. 09. 2018

2675 M elektrotechnika

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola elektrotechnická
    Komenského 50, Žilina
  • 041 7074916

Piatok 14. 12. 2018