Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Ľubomír Králik Rozvrh
Riaditeľ
 
 
Mgr. Gabriela Gajdošová Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Ing. Adriana Paulusová Kočišová Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: I.EX
 
 
Mgr. Ľuboš Šušlík Zástupca
 
 
Miroslav Blánsky Majster
 
 
Ing. Mária Čerňanská, PhD. Rozvrh
Triedna učiteľka: II.MP
Zástupca v triede: IV.MP
 
 
Bc. Jozef Dipčár Majster
 
 
Ing. Štefan Domanický Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ivan Frištík Majster
 
 
Štefan Galuška Majster
 
 
Ing. Ladislav Golian Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: II.E
 
 
Ing. Peter Hodás Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Daniela Hudecová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.MB
Zástupca v triede: I.E
 
 
Mgr. Darina Chramostová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.MP
Zástupca v triede: I.MB
 
 
Vlastimil Chupáň Majster
 
 
Peter Jančuška Majster
 
 
Ing. Vladimír Janove, PhD. Rozvrh
Triedny učiteľ: I.MB
Zástupca v triede: III.MP
 
 
Martin Jaríček Majster
 
 
Bc. Marek Jurč Majster
 
 
Mgr. Petra Jurgová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.AP
 
 
Ing. Radoslav Michal Kopera Majster
 
 
Mgr. Andrea Kotmanová, PhD. Rozvrh
Triedna učiteľka: I.MP
 
 
Mgr. Eva Krištofíková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.MA
 
 
Ing. Timea Krúpová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.MA
 
 
Bc. Jozef Kumičík Hlavný majster odborného výcviku
 
 
Mgr. Juraj Lazárek Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Milan Macháček Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.MP
Zástupca v triede: II.MP
 
 
Ing. Peter Margetín Učiteľ
 
 
Ján Masný Majster
 
 
Ing. Milan Múth Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Dagmar Múthová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.MB
Triedna učiteľka: IV.MA
 
 
Mgr. Monika Pallová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.E
Zástupca v triede: IV.MB
 
 
Bc. Daniel Paňák Majster
 
 
Jiří Pavelec Majster
 
 
Mgr. Anna Ráztočná Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.MB
Zástupca v triede: II.MA
 
 
Ing. Viliam Rojko Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Jozef Rybár Rozvrh
Učiteľ
 
 
Bc. Ľubomír Samák Majster
 
 
Mgr. Beáta Šípošová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.E
Zástupca v triede: III.MA
Zástupca v triede: III.MB
 
 
Mgr. Tibor Štefánik Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Katarína Šulganová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.MA
 
 
Ing. Soňa Šuličová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.E
Zástupca v triede: III.MC
 
 
PhDr. Zita Šutaríková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.MC
Zástupca v triede: III.E

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola elektrotechnická
    Komenského 50, Žilina
  • 041 7074916

Piatok 14. 12. 2018