Navigácia

ŠkVP od 2013

ŠkVP od 1.9.2013

Školské vzdelávacie programy (ŠkVP)

v plnom znení sú k nahliadnutiu na sekretariáte školy.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola elektrotechnická
    Komenského 50, Žilina
  • 041 7074916

Štvrtok 18. 10. 2018