Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I.EI.MAI.MBI.MCI.MP
  2. ročník   II.EII.MAII.MBII.MP
  3. ročník   III.EIII.MAIII.MBIII.MPIII.MR
  4. ročník   IV.MAIV.MBIV.MPIV.MR
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2017.0.1051 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.06.2017

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola elektrotechnická
    Komenského 50, Žilina
  • 041 7074916

Nedeľa 25. 6. 2017