Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I.EI.MAI.MBI.MCI.MP
  2. ročník   II.EII.MAII.MBII.MCII.MP
  3. ročník   III.EIII.MAIII.MBIII.MP
  4. ročník   IV.MAIV.MBIV.MPIV.MR
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola elektrotechnická
    Komenského 50, Žilina
  • 041 7074916

Pondelok 28. 5. 2018