Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Ako zmaturovať z elektrotechniky. Príprava na maturitnú skúšku.
Elektronika v príkladoch. Elektronika v príkladoch.
Esperanto Esperanto
Internetové noviny. Škola očami žiakov - aktuality, správy, zaujímavosti zo života školy
Karate. Základy sebaobrany, využitie techník viacerých bojových umení, práca na fyzickej kondícii.
Konverzácia z NEJ Vedieť používať nemecký jazyk v bežnom živote, zaujímavé články a videonahrávky
Krúžok automatizácie. Krúžok automatizácie.
Krúžok elektroniky. meracia, NF, účelová a zábavná technika
Krúžok grafiky a fotografovania Tvorba grafiky, webu a fotografovanie
Krúžok Linuxu OS Linux
Krúžok počitač.sieti a hardware. LAN a HWW
Krúžok servisu a opravy PC. hardware v praxi
Literárny krúžok. Pomoc žiakom 4. ročníkov ročníkov pri príprave na maturity zo slovenského jazyka a literatúry
Literárny seminár. Pomoc žiakom 4. ročníkov ročníkov pri príprave na maturity zo slovenského jazyka a literatúry
Počítačová grafika. Počítačová grafika.
Praktická elektrotechnika. Praktická elektrotechnika.
Programovanie v automatizácii. Programovanie riadiacich systémov. Zapojenie sa do súťaže SYGA, Skills Slovakia.
Regionálna kultúra.
Zelko I. Rátanie príkladov zo Základov elektrotechniky
Zelko II. Rátanie príkladov zo Základov elektrotechniky

© aScAgenda 2017.0.1057 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.07.2017

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola elektrotechnická
    Komenského 50, Žilina
  • 041 7074916

Sobota 19. 8. 2017