Navigácia

Stránky výchovného poradcu

Základné informácie

 

Výchovná poradkyňa: Ing. Timea Krúpová

 

Konzultačné hodiny pre žiakov/rodičov/učiteľov :

Pondelok, týždeň A: 11:00 - 14:00

Pondelok, týždeň B: 8:00 - 11:00 

 

V prípade naliehavých situácií kedykoľvek po telefonickom dohovore.

Kontakt: 0911/350 981, krupovat@gmail.com

 

Náplň práce výchovnej poradkyne:

 • pomoc pri adaptácii sa žiakov prvých ročníkov na strednej škole
 • práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • poradenstvo pri podávaní prihlášok na vysokú školu
 • pomoc pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov žiakov

 

Poruchy učenia:

 • dyslexia - porucha čítania
 • dysortografia - neschopnosť použiť gramatické pravidlá
 • dysgrafia - porucha grafického prejavu
 • dyskalkúlia - porucha matematických schopností
 • dyspinxia - porucha kreslenia
 • dyspraxia - porucha motorickej schopnosti
 • dysmúzia - porucha hudobných schopností
 • PaP- porucha aktivity a pozornosti

                     

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola elektrotechnická
  Komenského 50, Žilina
 • 041 7074916

Nedeľa 19. 8. 2018