Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I.API.EI.EXI.MAI.MBI.MP
  2. ročník   II.EII.MAII.MBII.MP
  3. ročník   III.EIII.MAIII.MBIII.MCIII.MP
  4. ročník   IV.MAIV.MBIV.MP
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola elektrotechnická
    Komenského 50, Žilina
  • 041 7074916

Piatok 14. 12. 2018