Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Pallová
Učebňa 6
I.MA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Timea Krúpová
Učebňa IN7
I.MB Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Dagmar Múthová
Učebňa 3
I.MC Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Šulganová
Učebňa IN5
I.MP Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Čerňanská, PhD.
Učebňa IN3
II.E Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Soňa Šuličová
Učebňa 7
II.MA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Krištofíková
Učebňa 10
II.MB Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Daniela Hudecová
Učebňa 7
II.MC Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Zita Šutaríková
Učebňa 9
II.MP Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Darina Chramostová
Učebňa 11
III.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Šípošová
Učebňa 6
III.MA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Věra Dluhá
Učebňa 1
III.MB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Ráztočná
Učebňa 12
III.MP Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Milan Macháček
Učebňa IN4
IV.MA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Šípošová
Učebňa 13
IV.MB Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Vladimír Janove, PhD.
Učebňa 8
IV.MP Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Petra Jurgová
Učebňa IN6
IV.MR Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Peter Margetín
Učebňa IN2

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola elektrotechnická
    Komenského 50, Žilina
  • 041 7074916

Nedeľa 22. 7. 2018